/var/log/inyong


"Kamulyaning urip iku kudu dikebaki apike laku"